Kungsbacka delar lärande vecka 44.

Vi lär av varandra

Under höstlovet arrangerades Kungsbacka delar lärande där syftet är att dela kunskap och lära nytt tillsammans. Under två dagar fanns 160 seminarium att välja på för alla anställda i Kungsbacka kommun och seminarier speciellt riktade till förskolorna om den nya läroplanen som träder i kraft nästa år.

Dagarna riktade sig främst till medarbetare och chefer inom förskolan, grundskolan och gymnasiet och gav möjlighet till dialog, utveckling och erfarenhetsutbyte. I år öppnades anmälan för alla anställda i Kungsbacka kommun som fick möjlighet att delta på seminarium.

Det anordnades seminarier inom områdena digitalisering, fysisk och psykisk hälsa, inflytande, ledarskapet i klassrummet, måluppfyllelse, reviderade läroplaner i förskolan, samverkan skola – omvärld, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Antalet unika seminarietillfällen var 160 och antalet medarbetare som var ”delare” under båda dagarna var 70, närmare 800 anmäld sig.

Fokus på reviderade läroplanen för förskolan

Medarbetare och chefer som arbetar på kommunala förskolor i Kungsbacka kommun deltog på ett seminarie om den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft nästa år.

– Seminariet blev ett viktigt avstamp för införandet av den reviderade läroplanen och på ett fortsatt spännande utvecklingsarbete för en högkvalitativ förskola. I Kungsbacka har vi mycket kompetens i våra egna verksamheter. Behovet av att fortsätta att lyfta och diskutera bland annat utbildning och lek i förskolan är stort, sa utvecklingsledare Karolina Reinhold vid förvaltningen Förskola & Grundskola.

På seminariet samlades deltagarnas behov kring fortsatt stöd i arbetet med tillämpning av den reviderade läroplanen in. Det insamlade underlaget ska användas för att se vilka vägar vi ska ta framåt i att stödja arbetet i genomförandet.

Seminarier om fysisk och psykisk hälsa

Ett av seminarierna som var fullbokat var seminariet E-sport nästa hälsoproblem? Markus Olsson, ungdomskonsulent, delade bland annat med sig om skärmtid och konstruktivt arbete med elever som inte går till skolan, utan väljer bort skolan för att spela på datorn. Han gav en bild hur det ser ut idag och lyfte fram framgångsfaktorer och berättade var lärare och föräldrar kan få information. 

En av de som deltog på seminariet var Fredrik Höög rektor Björkrisskolan. Han tyckte seminariet var mycket intressant. Den bild han hade för fem år sedan stämmer inte överens med hur det är idag. Förändringar sker hela tiden, det går fort och är svårt att vara uppdaterad på det senaste. Det är lättare att hänga med om barnen är i skolåldern och bor hemma, konstaterade Fredrik.

Arrangörerna vill tacka alla som delade med sig och alla som deltog på dagarna. För att fånga upp viktiga synpunkter genomförs en enkät för att utveckla dagarna till nästa gång.

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Lisa Jönsson, lisa.jonsson@kungsbacka.se