Ta hand om vattenmätare och brunt kärl i kylan

När vinterkylan kommer kan den ställa till det för både vattenmätaren och ditt bruna kärl. Så här gör du för att minska riskerna för problem.

Vattenmätaren

Vattenmätaren ska vara skyddad mot frost och helst befinna sig i ett uppvärmt utrymme. Det är ditt ansvar som abonnent att se till att den inte fryser sönder. Byte av sönderfrusen mätare kostar 917 kronor.

Med stark kyla finns även risk för att ingående vattenledning fryser, särskilt om man har så kallad torpargrund.

Bruna kärlet

På vintern finns risk för att matavfallspåsarna fryser fast i de bruna kärlen. Då kan sopbilen inte tömma kärlet. Här är några enkla tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar:

  • Använd alltid den ventilerade påshållaren i köket.
  • Låt vått matavfall rinna av så det är så torrt som möjligt när det läggs i bruna påsen.
  • Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet.
  • Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt. Gör rent kärlet och pröva att lägga en tom matavfallspåse i botten.

Om möjligt låt gärna matavfallspåsen stå ute några minuter innan den läggs i kärlet. Det räcker ofta med fem minuter för att ytan på påsen ska hinna bli riktigt kall. Är det risk att fåglarna river sönder den kan du ställa en spade framför eller lägga en hink över.

Om påsarna har frusit fast:

  • Ruska på kärlet när du drar fram det för tömning.
  • Prova med att slå lite lätt på det eller peta loss påsarna med till exempel en sopkvast.
  • För att tina upp innehållet kan man sätta in kärlet i garaget en stund, och sedan göra rent det.

Fri väg till kärlen

För både grönt och brunt kärl gäller att du som abonnent ska se till att det är skottat fram till kärlen vid tömning, och att se till locket inte har frusit fast.