El-akuten vill satsa i Allarängen

Skylten Allarängen välkomnar oss upp till gården där Niklas och Martin Isaksson, sedan 2011, driver El-akuten. 2015 startade de också Allarängens fastigheter med målet att bygga, äga och förvalta främst hyresbostäder. Det är en gråmulen torsdagseftermiddag i november när Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Niklas och Martin Isaksson.

El-akuten är en el-firma som värnar om långsiktigt goda relationer vilket också avspeglar sig bland många och återkommande kunder. 2011 bestämde sig bröderna Niklas och Martin Isaksson för att starta egen firma efter att de tidigare varit anställda. Namnet El-akuten kom från att det i början var mycket försäkringsjobb och att bägge bröderna ännu inte hade bildat familj och därför kunde jobba jour. Nu står arbeten med nyproducerade villor för 60-70 % av EL-akutens omsättning, resten är mindre om- och tillbyggnader och service i ett allt större område i östra kommundelarna.

- Ingen i familjen har varit företagare historiskt sett. Vi har lärt oss under resans gång och trivs alldeles utmärkt med livet som entreprenörer, säger Niklas.

”Vi nyper dom direkt från skolan”

Niklas och Martin konstaterar att det fortsatt är tufft för branschen och för näringslivet generellt att få tag på personal. Framgångsfaktorn för El-akuten har varit ett nära samarbete med skolan och bra kontaktvägar.

- Vi vill anställa lokalt, vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har haft bra kontakter med skolan och sett till att nypa eleverna direkt när dem går ur skolan, förklarar Niklas.

Vill växa i Kungsbacka

Omsättning och anställda ökar succesivt i El-akuten och i dag är de sex anställda i bolaget. Målet är att bli 10 anställda och en förutsättning för att nå målet är att lokalen utökas. Det har visat sig vara en utmaning. El-akuten arbetar målinriktat och lägger stort värde i att växa organiskt, ännu har bolaget inte behövt ta några lån eller ta in externt kapital.

- Vi vill satsa och vill göra det i den här delen av kommunen, men det har varit svårt att få bygglov på den fastighet vi äger idag. Detta är ett uppenbart hinder för oss att växa. Som det ser ut idag så kan vi inte växa mer i våra befintliga lokaler, säger Niklas.

Näringslivet ska ha goda förutsättningar att växa i alla kommundelar

- Det är viktigt att vi har ett levande och växande näringsliv i alla delar av kommunen. Det behöver finnas en lösningsorienterad inställning till näringslivet och deras behov och utmaningar. Vi får inte vara en bromskloss för företag som vill växa, poängterar kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.