Bild: Arbetsterapeut Annika Svensson och arbetskonsulent Elisabeth Espling-Ek.

En kväll om stöd till personer med psykisk ohälsa

Den 15 november bjöd kommunen in till en kväll på Fyren för att prata om psykisk ohälsa och vilket stöd som finns att få.

HITTA RÄTT STÖD. Kvällens tema handlade om vilket stöd som finns i samhället och i kommunen för personer med en psykisk funktionsnedsättning, och var en del av det kommungemensamma arrangemanget Psyklyftet. Besökande fick information och hade möjlighet att mingla och ställa frågor.

Arbetskonsulenten Elisabeth Espling-Ek och arbetsterapeuten Annika Svensson från Kungsbacka kommuns individ- och familjeomsorg var på plats för att berätta mer om sysselsättning för personer med psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De arbetar med att hjälpa personer att hitta en aktivitet eller sysselsättning i kommunens egna verksamheter eller inom näringslivet.

- Vi har även andra sysselsättningar: träffpunkten Regnbågen och arbetskooperativet Jyckens hunddagis, men vi vill visa att vi också finns som ett alternativ för den som vill närma sig arbetsmarknaden. Vi hjälper personer utifrån deras egna förutsättningar och behov, och i deras egen takt, berättar Elisabeth.

Annika flikar in:

- Vi vill sprida kunskap om sysselsättningen som ett alternativ till vår målgrupp, men även till företag. Som arbetsgivare kan man göra stor skillnad för människor och långsiktigt för hela samhället genom att utmana normer kring psykisk ohälsa på arbetsmarknaden. Samtidigt som man hjälper någon ut i arbetslivet.

Stöd i samhället

Under kvällen medverkade också det personliga ombudet Linn Larsen, Mary-Anne Jacobson från NSPH (nationell samverkan för psykisk hälsa) och Kurt Bengtsson från IFSAP (intresseförening för schizofreni och liknande psykoser).

De personliga ombuden Linn Larsson och Frida Westberg medverkade under kvällen för att informera om att vilket stöd som personer med långvarig psykisk ohälsa kan få av ett personligt ombud.  De fanns även på plats för frågor efter sin presentation.

- Som personligt ombud arbetar vi på den enskildes uppdrag, i syfte att personen ska få sina rättigheter tillgodosedda och tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service utifrån önskemål och behov. Det personliga ombudet kan stödja klienten i kontakt med till exempel myndigheter och vårdgivare, berättar Linn Larsson.

Vill sätta frågan på agendan

Kurt Bengtsson representerade föreningen IFSAP på evenemanget. Kurt är anhörig och medlem sedan 20 år tillbaka efter att vuxenpsykiatriska mottagningen, VPM, tipsade honom om föreningen:

- Att få en diagnos kan kännas chockande. Det kan då kännas bra att vända sig till oss för stöd och mer kunskap: vi vill förmedla att du kommer få ett bra liv och att det finns hjälp att få. Idag är frågan fortfarande tabu, även om många är drabbade av psykisk ohälsa. Vi vill motverka negativa attityder om psykisk ohälsa och sätta denna fråga på agendan. Till exempel anordnar vi samtalsträffar där vi tar upp ämnen som man upplever att man inte kan prata om någon annanstans och har regelbundet studiecirklar, konferenser och föreläsningar med personer som är insatta i ämnet.

Vill du veta mer om vilket stöd som finns? Läs mer i länkarna nedan.

Länkar: