Fortsatt arbete med ombyggnation av Hålabäcksskolan

Hålabäcksskolan i centrala Kungsbacka ska genomgå en omfattande renovering och ombyggnation, som vi tidigare har informerat om. Lokalerna ska vara klara för inflyttning senast i juli 2020.

Hålabäcksskolans verksamhet flyttar till nya paviljonger bakom nuvarande skola, med start söndagen den 23 december. Flytten förväntas vara klar den 4 januari.

Under dessa dagar kan det bli viss påverkan på trafiken runt skolan mellan klockan 7 -22, och vi ber om överseende.

Läs mer:

 

Kontakta gärna:
Maria Rosenberg,Verksamhetschef Lokalförsörjning
0300-83 44 30
maria.rosenberg@kungsbacka.se