Hjälp oss hjälpa - flera barnfamiljer i kommunens sovsalar

Kungsbacka kommun har öppnat upp sovsalar för att ge nyanlända tak över huvudet. Det är bristen på bostäder i kombination med försenade villavagnar och återkommande överklaganden av bygglov som gör situationen akut. I sovsalarna finns flera barnfamiljer.

Familjer gör vad de kan för att skärma av och skapa lugn för sina barn. Filtar hängs upp runt våningssängar för att få till en plats utan insyn, en egen privat plats i den stora salen med de många våningssängarna för att samla sin familj och känna trygghet.

- Det är inte ett värdigt boende för någon och det är inte ett sunt boende för barnfamiljer, säger Tanja Tajic Björkman, chef för etableringsenheten.

- Kungsbacka kommun är alla vi som bor i Kungsbacka. Låt oss nu visa vad vi kan åstadkomma när vi visar att vi vill, vågar och kan hjälpa till, säger kommunalråd Ulrika Landergren.

Frågan är inte om vi ska ta emot nyanlända – utan hur

De nyanlända som är anvisade till Kungsbacka kommun har uppehållstillstånd, de har därmed en laglig rätt att stanna i landet och Kungsbacka är den plats de av Migrationsverket och Länsstyrelsen i Halland har blivit anvisade för bosättning. Kungsbacka har i sin tur blivit tilldelade ett antal nya kommuninvånare som kommunen enligt lag är skyldig att ta emot.

- Det är vår uppgift att förse våra anvisade nyanlända invånare med boenden, att välkomna dem och ge dem en bra ingång i samhället. Ett bra boende är viktigt för att kunna komma igång i sitt nya hemland och bli en del av samhället och arbetsmarknaden. Det vi alla gör bäst i är att se till att det blir så enkelt som möjligt, säger tf. integrationschef Mariana Vikström.

Kungsbackas politiker har pekat på att en god geografisk spridning av nya bostäder är en nyckel för att underlätta de anvisade nyanländas möjlighet att bli en del av det lokala samhället. Barn behöver få plats på förskolor och ungdomar i skolorna.

I dagsläget har Kungsbacka kommun stora svårigheter i tidsplanen för mottagande, bland annat på grund av överklaganden och markexploatering som drar ut på tiden. Därmed hamnar anvisade nyanlända barnfamiljer i akuta boendelösningar som varken värnar familjernas hälsa eller en möjlighet att bli en del av samhället.

Dyster prognos för barnfamiljernas boendesituation

Även om byggtakten är intensiv är bostadsprognosen för barnfamiljerna i sovsalen dyster.

- Vi kan idag inte med säkerhet säga hur länge barnfamiljerna ska behöva bo under de här förhållandena, säger fastighetschef Johan Burman.

- Det är låg omsättning på lägenheter och ett högt tryck i allmänhet på bostadsmarknaden i Kungsbacka. Det gör det svårt för många grupper och just nu drabbar det de anvisade nyanlända särskilt hårt, säger Johan Burman.

Så hjälper du bäst

För att hjälpas åt att hantera den akuta situation vi nu befinner oss i vädjar Kungsbacka kommun om tips på färdiga boenden såsom lägenheter, Attefallshus, villor och liknande för uthyrning för en låg kostnad omgående. Ring till vårt kundcenter Kungsbacka Direkt på telefon 0300-83 40 00 eller gå in på www.kungsbacka.se/hjalpa för att erbjuda ett boende redan idag.

- God integration kommer bara om vi alla hjälps oss, avslutar Ulrika Landergren. Hjälp oss hjälpa!