Klimat och hållbarhetsfrågor på schemat

Allt vi människor gör har en inverkan på naturen på något sätt. Men hur stor är vår miljöpåverkan egentligen? Genom WWF:s klimatkalkylator mäter elever på Aranäsgymnasiet just detta på sina naturkunskapslektioner. Den data som framkommer hoppas i sin tur Kungsbacka kommun kunna ta del av i sitt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi besöker en lektion på Aranäsgymnasiet. På schemat står naturvetenskap och till denna lektion har läraren, Ann-Sofie Brackman, bjudit in Albin Noreen, klimatutvecklare på Kommunledningskontoret för att prata om klimat och hållbarhetsfrågor.

Mäter sina klimatavtryck

Eleverna har inför lektionen fått i uppgift att genom WWF:s klimatkalkylator mäta sina vardagliga klimatavtryck. Genom kalkylatorn kan man räkna ut sin egen och hushållets klimatpåverkan genom att fylla i ett frågeformulär.

- Vi har fått fundera över hur mycket koldioxid man släpper ut i sin vardag, till exempel när man åker bil och genom det man äter, säger Tove Jansson, elev på Naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet.

Klimatkalkylatorn är utvecklad av WWF i samarbete med Stockholm Environment Institute och bygger på den senaste klimatforskningen.

- Frågorna tar bland annat upp resvanor, shoppingvanor, livsmedelskonsumtion och elanvändning. Med hjälp av svaren kan ett resultat i form av ett klimatavtryck räknas fram, säger Albin Noreen.

Jobbar vidare mer resultaten

Den data som framkommit av elevernas undersökningar hoppas nu Kungsbacka kommun kunna ta del av i sitt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Albin fick en hel bunt med utskriven data i sin hand.

- Detta är ett jättespännande sätt för oss att få en bild av våra utsläpp i kommunen. Vi har egna inventeringar, men att mäta utsläppen från konsumtion är svårt. Därför har vi stor nytta av dessa siffor. Resultatet visar dels det vi redan misstänkte, att utsläppen från transporter och flygresor är den största posten. Men också att konsumtionen behöver bli mer hållbar. Detta är någonting vi kan arbeta vidare med i kommunen, bland annat genom vår nya klimatstrategi som beslutas inom kort, berättar Albin

Minska växthusgaserna

Hur kan man då göra för att minska sitt utsläpp av växthusgaser? Tove Jansson och Maria Lindén, som båda går på Naturvetenskapsprogrammet, delar med sig av några konkreta tips.

- Jag tänker att man måste försöka samåka mer på väg till jobbet. Om du bilpendlar, fyll upp bilen så mycket som möjligt så att samåkningsparkeringarna utnyttjas bättre, säger Maria.

- Vi måste minska köttkonsumtionen mer. För egen del äter jag gärna vegetariskt, det är minst lika gott, säger Tove

Läs mer om klimatkalkylatorn på www.klimatkalkylatorn.se

Kontakta gärna

Albin Noreen
0300-83 78 72
albin.noreen@kungsbacka.se

Ann-Sofie Brackman
0300-83 34 45
ann-sofie.brackman@kungsbacka.se

Johanna Blomberg 
0300-83 33 51
johanna.blomberg@kungsbacka.se