Kollaskolan fick miljöpris för sitt arbete

Årets planetskötarpris som föreningen Keep the planet alive delade ut gick i år till Kollaskolan. Motiveringen till priset är skolans långsiktiga och medvetna miljöarbete. Priset togs emot av representant för skolans elevråd. Under ceremonin framfördes en låt på temat miljö och elever berättade hur de arbetat med hållbar utveckling på ekodukten över E6.

Kollaskolan har i undervisningen och i olika projekt arbetat med insatser kring miljö och klimat. Företrädare från föreningen Keep the planet alive överlämnade den 17 december årets planetskötarpris till skolan i form av diplom och en flaska källvatten. Enhetschef Marie Johansson säger att hela skolan är mycket glad över utmärkelsen och det mångåriga arbete som skolan gjorts.

– Det är så stort att hela skolan vunnit ett miljöpris, sa elevrådsordförande Maryam Shamloo som stolt tog emot priset.

Det var många elever som samlats i cafeterian under prisutdelningen. Skolans kör sjöng några låtar översatta till teckenspråk och elever från årskurs 2 framförde sången ”åka skidor nedför sopberget”. Sången är en del av en musikal om miljön som eleverna arbetat med.

Miljön på ekodukten

Under prisutdelningen berättade elever från årskurs 5 och läraren Hanna Gilbert om arbetet med hållbar utveckling i projektet med djurpassagen över E6:an. Eleverna beskrev hur de arbetat med ekosystem och djuren i området. De har bland annat planterat blommor, gjort insektshotell och inventerat växter.

Kungsbackas klimatstrategi

Klimatutvecklare Albin Noreen från kommunledningskontoret berättade om Kungsbacka kommuns nya klimatstrategi. Den nyligen antagna strategin innebär ett viktigt kliv framåt för att Kungsbacka ska bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

Planetens dag firas 21 december

Fredagen den 21 december firas även planetens dag genom att uppmuntra till att åka kollektivt, samåka, gå eller cykla i vardagen.

Här kan du läsa mer om Kollaskolans arbete med ekodukten

Kontakta gärna

Enhetschef Marie Johansson
0300-83 77 81
marie.e.johansson@kungsbacka.se

Förskola & Grundskola