Kommunen har utrett kulturskoleverksamheten

Förvaltningen för Kultur & Fritid har utrett kulturskoleverksamheten på uppdrag a nämnden för Kultur & Turism. I utredningen har man särskilt studerat kundvalsmodeller som finns i ett flertal andra kommuner och som har många positiva effekter, men i nuläget är inget beslutat.

Förvaltningen för Kultur & Fritid har utrett kulturskoleverksamheten på uppdrag av nämnden för Kultur & Turism. Det man har utrett är hur Kulturskolan kan bredda kursutbudet, minska köerna och nå de barn och ungdomar som inte nås idag. I dagsläget är det långa köer till Kulturskolan – framförallt till kurser inom piano och konst.

Studerat kundvalsmodeller

Kultur & Fritid har framförallt studerat hur det fungerar i andra kommuner och då har man särskilt studerat kundvalsmodeller. Kundvalsmodellen används ofta inom skola och barn- och äldreomsorg. Kundval innebär att invånaren (kunden) själv väljer vem som utför tjänsten – i det här fallet var man väljer att gå i kulturskola. Det skulle kunna innebära att invånaren kan välja att gå kurser inom musik, dans, teater, konst och film hos en aktör som tillhör kommunen, eller hos en aktör som är privat. 

Om Kulturskolan skulle börja jobba enligt modellen, kommer kommunen att fortsätta ha hand om administrationen, uppföljningen och finansieringen för andra utförare men även fortsätta att bedriva Kulturskola i kommunal regi. Det är också kommunens uppgift att i så fall auktorisera lämpliga utförare av kulturskoleverksamhet. Att arbeta enligt kundvalsmodellen handlar inte om priskonkurrens mellan utförare, eftersom eleverna betalar samma avgift oavsett om det är i kommunal eller privat regi. Dessutom får verksamheterna samma ekonomiska ersättning per elev.

Positiva effekter av kundvalsmodellen

En kundvalsmodell kan få många positiva effekter. Förutom en större valfrihet hos invånaren och minskade köer om mer pengar tillförs, kan modellen bidra till att vi kan få ett större utbud av ämnen. Dessutom gör modellen det möjligt att driva egen verksamhet, och det skapar fler arbetstillfällen och en stimulans för kulturutövare i kommunen. Något som behöver studeras särskilt för att det inte ska bli en negativ effekt, är hur Kulturskolans sammanhängande verksamhet såsom orkester, ensemble och kör kan fortsätta att utvecklas även om eleverna söker sig till många olika utförare.

Nästa steg

Nästa steg är att avvakta för att se hur kommunens budget för år 2020 fördelas i de olika kommunala verksamheterna, och om det kommer att vara möjligt att bygga ut kulturskoleverksamheten genom att till exempel anlita externa utförare.

De områden som skulle kunna testas i första hand är undervisning i piano och konst, där det finns längst köer i dagsläget och där det kan finnas en marknad för andra utförare att ha undervisning. En analys är att om betydligt fler barn ska nås och köerna arbetas bort behöver också kulturskoleverksamheten fler lärare – oavsett om det sker i kommunal eller privat regi.

Kontakta gärna