Nya politiker i nämnderna från 1 januari

Ledamöter och ersättare i nämnderna utses av kommunfullmäktige. Den 1 januari 2019 börjar en ny mandatperiod då ny- och omvalda politiker tar plats i nämnderna.

Den 15 oktober på valåret startade en ny mandatperiod. Det betyder att nya politiker tog plats i kommunfullmäktige för fyra år framöver. Kommunfullmäktige valde då ut en valberedning som föreslog vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunens nämnder och andra styrelser. Övriga styrelser och nämnder börjar sin mandatperiod 1 januari 2019.

På kommunfullmäktiges sammanträde 13 december utsågs de politiker som ska sitta i övriga nämnder. Politikerna representerar de partier som Kungsbackas invånare röstat fram i valet. 

Presidier för mandatperioden 2019-2022

Kommunrevisionen

Ordförande: Birgitta Litegård
Vice ordförande: Stefan Strömgren

Kommunstyrelsen

Ordförande: Hans forsberg
1:a vice ordförande: Fredrik Hansson
2:a vice ordförande: Eva Borg

Krisledningsnämnden

Ordförande: Hans Forsberg
Vice ordförande: Fredrik Hansson

Byggnadsnämnden

Ordförande: Thure Sandén
Vice ordförande: Heinrich Kaufmann

Förskola & Grundskola

Ordförande: Anders Ekström
1:e vice ordförande: Niklas Mattsson
2:e vice ordförande: Johan Tolinsson

Gymnasium & Arbetsmarknad

Ordförande: Ulrika Landergren
Vice ordförande: Marianne Pleijel

Individ & Familjeomsorg

Ordförande: Kalle Sundvall
Vice ordförande: Daniel Kvist

Kultur & Fritid

Ordförande: Kristina Karlsson
1:e vice ordförande: Maria Gathendal
2:e vice ordförande Marie Wadström

Miljö & Hälsa

Ordförande: Peter Söderberg
Vice ordförande: Peter Wesley

Vård & Omsorg

Ordförande: Ulric Björck
1:e vice ordförande: Bengt Alderin
2:e vice ordförande: Maj-Britt Rane-Andersson

Teknik

Ordförande: Monica Neptun
Vice ordförande: Hravn Forsne

Service

Ordförande: Fredrin Hansson
Vice ordförande: Stephan Philipson

Valnämnden

Ordförande: Alf Olofsson
Vice ordförande: Christian Johansson

Överförmyndarnämnden

Vice ordförande: Christina Äng

Arvodesberedningen

Ordförande: Larry Söder

Inför den nya mandatperioden kommer våra sidor med förtroendevalda att uppdateras.