Nu kan du se terminsbetyg via e-tjänst

Du som är vårdnadshavare kan se ditt barn terminsbetyg via vår e-tjänst. Det är betygen som sätts när en termin är slut som du kan se i e-tjänsten.

Här finns e-tjänsten

Via länken här under hittar du länk till e-tjänsten. Du behöver en e-legitimation för att använda den

Här är en länk till e-tjänsten

Vi har också sänt ut länken direkt till dig om är vårdnadshavare via vårt pedagogiska IT stöd Unikum

Mer information om bedömning och betyg

Bedömning och betyg