@ABAKO Arkitektkontor AB

Välkommen in i värmen!

Nu öppnar vi Hede stationshus för dig som är resenär med en liten morgonaktivitet där du välkomnas in i värmen. Hede stationshus är ett av två fina resecentrum i ett växande Kungsbacka. Hede stationshus öppnar exakt ett år efter första spadtaget!

Det nya stationshuset blir en knutpunkt för området som är under stark utveckling med bland annat en ny stadsdel, Voxlöv, där planen är att börja bygga 2020.
Det häftiga arkitektoniska arbetet togs fram av Abako arkitekter och kanske kommer området att ta intryck av nya Hede stationshus med sitt välkomnande formspråk.

En lykta av glas för din trygghet

I vintermörkret lyser nu byggnaden som en lykta av glas över de öppna parkerings- och körytorna och är ett väl synligt landmärke. Glasfasaderna mot väster, söder och norr är en förutsättning för att resenärerna ska kunna se tåget eller bussen och kunna vänta så länge som möjligt i byggnaden. Glasfasaden skapar också trygghet eftersom den ger inblick-utblick och därigenom bättre social kontroll. I stationshuset finns en öppen vänthall och en mer sluten servicedel. Huset innehåller också personalutrymme för trafikföretagens personal.

Byggnadens gestaltning

Glasfasaden har monterats på en stålstomme och materialvalen är väl genomtänkta. De är både slitstarka, men ger också byggnaden rätt uttryck. Betonggolv i ljusare kulör, tåligt trä och vegetationstak är några exempel på hur byggnaden nu gestaltar sig.

Ett lyckat samverkansprojekt

Byggprojektet har drivits som ett samverkansprojekt fram tills nu men kommunens underentreprenör Vestia har nu lämnat över byggnad och byggnadsansvar till Kungsbacka kommun och det är kommunen som färdigställer det arbete som kvarstår, både inne- och utomhusmiljön.

Invigning i mars

I mars 2019 inviger vi officiellt Hede stationshus och området med pompa och ståt och firar att allt är färdigställt, från byggnad till inomhusmiljö, utemiljö och att konstverket är på plats. Konstverket som ska smycka nya Hede stationshus heter Landningsplats Hede och det är konstnären Monika Gora som gick vinnande ur tävlingen som kommunen utlyste.

Viktig information

Det är fortfarande mycket som händer på Hede station. Ta därför för vana att titta på och följa de skyltar som sätts upp. De innehåller information som påverkar dig som åker kollektivt och finns där för din säkerhet.

Kontakta gärna