Vi utvecklar Fjärås fritidscenter

För ett tag sedan startade ett projekt för att utveckla Fjärås fritidscenter. Fritidscentret kommer att bestå av en kombination av bibliotek och andra kultur- och fritidsverksamheter, och gör att vi kan erbjuda ett samlat utbud av aktiviteter för invånaren. Kommunen har startat med att ha en dialog med ungdomar i Fjärås.

Kommunen planerar nu för att flytta biblioteksverksamheten från Smedingeskolan till Fjärås fritidscenter. Samtidigt vill vi utveckla fritidscentret mer och det gör vi genom att få in fler verksamheter där. Det kommer då att bestå av en kombination av bibliotek och andra kultur- och fritidsverksamheter, och gör att vi som kommun kan erbjuda ett samlat utbud av aktiviteter till våra invånare.

Anläggningen ska rikta sig till invånare i hela kommunen och inte bara till de som bor i Fjärås. Det ska finnas bra möjligheter för en mängd olika aktiviteter: biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet, kulturskola samt bad, idrott och motion. Lokalerna ska användas flexibelt, vara öppna under stora delar av dygnet och veckan och innehålla aktiviteter för olika åldrar och målgrupper. 

Flera invånardialoger och studiebesök

Ambitionen är att ha ett antal invånardialoger under projektets gång, för att skapa en bra mötesplats tillsammans med invånarna. Målet med dialogerna är att ta fram konkreta behovsbeskrivningar, förväntningar och idéer om vad fritidscentret ska innehålla och ha för funktioner. 

Dialog med unga

En av invånardialogerna hade kommunen med eleverna på Smedingeskolan i början av december, där vi bjöd in skolans alla klasser i årskurs 6–9 att delta i en workshop. Enligt LUPP-undersökningen* som Kultur & Fritid gjorde 2017 är ungdomarna i Fjärås de som är minst nöjda med sin fritid i kommunen. Dessutom har många av dem en låg känsla av inflytande och delaktighet.

– Vi ville ha invånardialog med ungdomar tidigt i processen för att kunna ta hänsyn till deras behov och önskemål, säger Anna Hjelm-Woll som är utvecklare på Kultur & Fritid.

Det var 300 ungdomar som deltog i workshoppen. Många synpunkter handlade om att ungdomarna vill ha platser att vara på där det är lugnt och skönt och där det finns billig fika, men de vill också platser som är mer fartfyllda. Ett tjugotal av eleverna anmälde sig sedan och vill vara med i expertgruppen som ska fördjupa sig i projektet tillsammans med projektets arkitekter. 

– Det var en jättelyckad workshop och dialog! Vi fick mycket positiv respons från både lärare och ungdomar, säger Anna som var med och höll i workshoppen. 

Invigning 2020

Vid årsskiftet kopplas en projektledare in i projektet. Målet är att vi ska inviga det nya fritidscentret hösten 2020. Förslaget om att bygga ut Fjärås fritidscenter kommer från nämnden för Kultur & Turism och nämnden för Fritid & Folkhälsa. Kommunfullmäktige beslutade att detta ska bli verklighet i samband med att de antog budgeten för 2019. 

 

*LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkät som kommunen gör i samarbete med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att få kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter.

 

Kontakta gärna

Harald Tjelle, utvecklingsledare på Kultur & Fritid
harald.tjelle@kungsbacka.se
0300-83 80 96