Avfall i brevlådan

I dagarna får alla hushåll i Kungsbacka en folder om avfall i brevlådan.

Är tuggummi matavfall? Hur ska jag vända mitt sopkärl när jag ställer ut det för tömning? Det är några av frågorna som får svar i foldern Avfall och återvinning i Kungsbacka som delas ut till alla hushåll i kommunen i början av vecka 9.

Foldern tar bland annat upp hur man sorterar rätt och hur man kan tänka för ökat återbruk och för att hindra avfall från att uppstå.

Bättre sortering

- Vi är bra på att sortera i Kungsbacka men vi behöver bli ännu bättre, till exempel på att sortera ut förpackningar. I foldern finns svar på många av de frågor som vi får från invånarna. Läs foldern och spara den gärna, säger Lennart Torgerson, verksamhetschef Avfall & Återvinning på förvaltningen för Teknik.

Några av frågorna som får svar i foldern:

Var hittar jag mitt hämtschema?
Det skickas ut i november varje år, men du kan även se det genom att logga in i vår e-tjänst.

Spelar det någon roll hur jag vänder sopkärlet när det ska tömmas?
Ja, kärlet ska alltid stå med handtaget ut mot vägen. Under en dag tömmer våra sophämtare tusentals kärl, och med rättvända kärl blir det en bättre arbetsmiljö.

Är tuggummi matavfall?
Nej, tuggummi bryts inte ner i processen när vi rötar matavfallet till biogas. Tuggummi lägger du i den vanliga soppåsen för brännbart restavfall.

Vad räknas som farligt avfall?
Det är avfall som innehåller kemikalier eller något ämne som är farligt för miljön, till exempel färg, lim, rengöringsmedel, batterier, sprayflaskor och alla former av lysrör och glödlampor, både nya lågenergilampor och den gamla sortens glödlampor. Farligt avfall får aldrig slängas i den vanliga soppåsen, utan detta lämnar du i den röda boxen i ditt soprum eller på en återvinningscentral.

Förpackningar

- Jag tror också att det är ganska okänt för många hushåll att man enligt avfallsförordningen är skyldig att sortera ut förpackningar och lämna dessa på en återvinningsstation. Vi ser i våra plock-analyser att det fortfarande är mycket förpackningar i det brännbara restavfallet, säger Lennart Torgerson.

En vanlig missuppfattning kring just återvinningsstationerna är att de hanteras av kommunen. Så är det inte, och de drivs inte heller av någon entreprenör på uppdrag av kommunen. De lyder under den rikstäckande organisationen FTI. Synpunkter på återvinningsstationerna ska inte lämnas till kommunen utan direkt till FTI.

Folder och app

Foldern Avfall och återvinning i Kungsbacka distribueras som samhällsinformation till alla hushåll i Kungsbacka i början av vecka 9. Den finns även som pdf under Dokument nedan. Förutom foldern kommer vi längre fram i vår även att ge ut en app för källsortering. I appen kan du bland annat söka efter hur du sorterar olika sorters avfall, se din närmaste återvinningsstation och få push-notiser vid sophämtning.

Läs mer om avfall och återvinning

Mer information lämnas av

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se