Centrala bostäder, badhus och utbyggnad av Kungsmässan

Kungsbacka växer med centrala bostäder, nytt badhus och utbyggnad av Kungsmässan. Under tisdagen antog kommunfullmäktige detaljplanerna för Kungsbacka sportcenter, Aranäs etapp 4 och Kungsmässan utbyggnad etapp 1.

Nytt badhus och park

Planen för Kungsbacka sportcenter syftar till att möjliggöra utveckling av området med ett nytt badhus med tillhörande infrastruktur och park. Detaljplanen innehåller även parkeringar för nya bostadshusen.

En huvudtanke är att tydligt separera bilar från ytor där människor vistas. Samtidigt ska man ha möjlighet att komma nära anläggningarna för att hämta och lämna besökare eller för transporter.

- Det är ett centralt och viktigt område för stadsutvecklingen. Jag har varit med från början i det här arbetet så det gläder mig att vi äntligen har antagit planen, säger kommunfullmäktiges ordförande Per Ödman (M).

Centrala bostäder

Aranäs stadsdel ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I det nya kvarteret för etapp 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska bestå av smålägenheter där cirka hälften blir hyresrätter.

Detaljplanen som nu antagits ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom att skapa förutsättningar för ett attraktivt och tryggt boende och sociala möten.

Utbyggnad av Kungsmässan

Kungsmässan vill ha möjlighet att bygga ut för att utvecklas vidare som ett viktigt regionalt köpcentrum. Det är ett mycket centralt placerat köpcenter vilket ställer höga krav på hur den yttre miljön gestaltas.

Detaljplanen möjliggör bland annat en utbyggnad om närmare 10 000 kvadratmeter för ny handelsyta samt förbättra gång- och cykelstråken till och förbi varuhuset. I samband med utbyggnaden ska även Borgmästaregatan förbättras med tydligare gång- och cykelstråk.

Antagna detaljplaner

De planer som kommunfullmäktige antog under tisdagens möte är:

Handlingarna från mötet finns att läsa här: Kommunfullmäktige

Kontakta gärna

Kontakta gärna