En ny rapport om avloppsföreningar

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har gett ut en ny rapport "Metodutveckling för tillsyn av avloppsföreningar". Den ingår i rapportserien Koll på Kungsbacka. Rapporten redovisar resultat från undersökningen som förvaltningen genomförde under 2017 om hur riskerna ser ut med avloppsanläggningar som drivs av avloppsföreningar.

Kungsbacka kommun har ovanligt många vatten- och avloppsnät som drivs som föreningar eller samfälligheter. Under 2017 genomförde förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd en undersökning om hur riskerna ser ut med avloppsanläggningar som drivs av dessa föreningar.

Undersökningen visar att det finns behov av tillsyn en gång per år för avloppsföreningar med fler än 50 anslutna medlemmar. För föreningar med 10-50 anslutna bedöms det vara rimligt med rapportering och tillsynsbesök en gång vartannat år. För avloppsföreningar med färre medlemmar än 10 och för föreningar med endast självfallsledningar bedöms tillsynsbehovet vara litet. Bedömningen är att rapportering ska ske efter begäran från tillsynsmyndigheten.

De flesta föreningarna sköts bra och har stort intresse av att ta hand om sina nät.

Läs hela rapporten.