Har du lämnat en synpunkt?

Sidan Lämna En Synpunkt på kungsbacka.se har under en kortare period inte fungerat som den ska. Har du skickat in ett meddelande till oss mellan 25 januari – 2 februari via sidan behöver du skicka detta till oss igen, eftersom det tyvärr inte har kommit fram.

För dig som lämnat in en synpunkt till oss via sidan Lämna En Synpunkt på kungsbacka.se under de berörda dagarna, 25 januari – 2 februari, har det sett ut som att ditt meddelande skickats iväg, men sidan har inte skickat informationen vidare till Kungsbacka Kommun. Grunden till problemet var en förändring i IT-driftsmiljön.

Problemet med sidan är nu åtgärdat, men har du skickat in en synpunkt till kommunen under de berörda dagarna ber vi att du skickar in denna till oss igen för att du ska kunna få återkoppling i din fråga. Dina åsikter är värdefulla för att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt och vi ber om ursäkt för detta.

Kontakta gärna

Verksamhetscontroller, Marcus Neck
marcus.neck@kungsbacka.se
0300-83 743 75