Idrott i skolan ger bättre utbildningsresultat

Nämnden för Gymnasie & vuxenutbildning satsar på nya sätt att arbeta för att elever ska få möjlighet att röra sig mer i skolan.

Bakgrunden är ett förslag från Ulrika Landergren (L), Marianne Pleijel (M) och Annika Hedman (C ) som nämnden ställde sig bakom för några månader sedan. Där lyfter de alla goda effekter det ger att öka den fysiska aktiviteten i samband med studierna och nu har förvaltningen arbetat vidare med att föreslå konkreta insatser.

Fler möjligheter till rörelse i skolan

Skolorna erbjuder en hel del redan idag, till exempel pulshöjande aktiviteter före matematik, pausgympa och promenader som inledning på dagen. Dessa insatser vill skolledningen sprida över hela gymnasiet. Chanserna till att få röra på sig under skoldagen ska nu bli ännu fler.

- Att satsa på att ge våra ungdomar chans att röra på sig under och i anslutning till skoldagen tror vi är helt rätt. Vi vet att det ger resultat både för hälsan och för resultaten och ser fram emot att aktiviteterna drar igång och fortsätter att utvecklas tillsammans med elevernas önskemål säger Ulrika Landergren, ordförande i nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning och kommunalråd i Kungsbacka Kommun.

Något för alla

Målsättningen är att erbjuda fysisk aktivitet varje dag i anslutning till undervisningen. Tänkbara aktiviteter som föreslås är lunchdisco, fler morgonpromenader, överlevnadsdagar, rast-parkour, rundpingis, rollerblade/skaterunda, pass i gym, turneringar. Varje skola kommer inom kort ta itu med den praktiska planeringen.

Några inköp av fler aktivitetsbord är också planerade. På organisationsnivå kommer ett arbete med utjämnande jämställdhetsarbete att göras i förhållande till rörelse och idrott. Det bygger på att det finns studier som visar att flickor på gymnasiet är den grupp som rör sig allra minst. Att det finns lockande alternativ för alla elever är viktigt.