Intensivt arbete med nytt IT-system

Kungsbacka kommun har tekniska problem med ett nytt IT-system som medarbetare inom förvaltningarna Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg använder sig av. Kommunen arbetar nu intensivt för att lösa uppgiften.

IT-problemen handlar om driftsstörningar i kommunens nya verksamhetssystem som heter Combine. Störningarna består både i att det blir stopp i driften men också i att systemet upplevs som segt av medarbetarna. IT-stödet används av medarbetare inom förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg. Orsaken till driftsstörningarna ligger hos företaget Pulsen, som är leverantör av verksamhetssystemet Combine.

- Vi samordnar nu resurser i kommunen över förvaltningsgränserna och arbetar intensivt i samarbete med leverantören av systemet för att lösa uppgiften. I nuläget har vi ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta men vi har tät dialog med leverantören, säger Iwona Carlsson, digitaliseringschef på Kungsbacka kommun.

Under tiden som driftsstörningarna kvarstår använder sig medarbetarna av manuella rutiner för att lösa sin arbetsuppgifter.

- Vi vet att detta sliter medarbetarna i organisationen med en ökad arbetsbelastning men nu har vi gått in ett stabsläge i kommunen. Det innebär att berörda förvaltningar och funktioner i kommunen samarbetar och skapar snabbare och effektivare beslutsvägar för att lösa detta så snabbt som möjligt, säger Iwona Carlsson.

Medarbetarna i Kungsbacka kommun började arbeta i systemet i mindre skala i höstas men den stora övergången från det gamla systemet gjordes i mitten av januari. Orsaken till att kommunen bytte system är att gamla systemet var föråldrat och inte fungerade för dagens digitala krav.

Kontakta gärna

Digitaliseringschef Iwona Carlsson
iwona.carlsson@kungsbacka.se
0300-83 81 22

IT-chef Christer Blomqvist
christer.blomqvist@kungsbacka.se
0300-83 89 74