Hur kan föreningslivet inkludera nyanlända i samhället?

Välkommen på informations- och diskussionsmöte den 8 mars där vi pratar om hur föreningslivet kan hjälpa till med integrationen.

Kultur & Fritid ihop med Hallands idrottsförbund SISU bjuder in alla idrottsföreningar till ett informations- och diskussionsmöte om hur föreningslivet kan inkludera nyanlända i samhället.

Kungsbacka har under 2017 tagit emot runt 300 nyanlända och vi kommer att ta emot lika många under 2018. Vi ser att föreningslivet har en viktig roll i inkluderandet av nyanlända och vill därför gärna träffa er!

Elektronen den 8 mars

Välkommen till Elektronen, Industrigatan 1, Kungsbacka
den 8 mars klockan 18.00.

Anmälan för fika

Vi kommer att bjuda på smörgås och kaffe och behöver därför en anmälan om hur många det kommer från er förening senast 5 mars.

Anmälan er via e-post till pia.burwall@kungsbacka.se eller på telefon 0300-83 46 65.

Ämnen för mötet

1. Nyanlända - nya målgrupper
2. Nyanländas önskemål om fritidsaktiviteter - resultat fån dialogkaféer med nyanlända
3. Föreningar som arbetat med integration berättar om hur de lyckats med att inkludera nyanlända. Tölö IF, Kungsbacka IF, Annebergs IF och Onsala Bolklubb och GF Tempo
4. Åtta tips för ett bra integrationsarbete
5. Information från Hallandsidrottsförbund/SISU
- introduktion till idrott- och föreningslära
- tips gällande integrationsarbete, Hallands idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
6. Bidrag från kommunen och Hallands idrottsförbund/SISU
7. Tips om vad enskilda föreningsmedlemmar kan hjälpa till med för att inkludera nyanlända
8. Idrott hela livet – prova på-aktiviteter till hösten
9. Reflektioner och tankar från de senaste två åren. Vad tycker ni har funkat? Var står ni idag? Hur många nyanlända har ni aktiva i föreningen? Hur vill ni ha hjälp framåt?
10. Övriga frågor

Välkomna!

Kontakta gärna