Kinesiskt besök på Elof Lindälvs gymnasium

Den 19-26 februari besöker 47 elever och fem lärare från Quzhou School i Kina Naturvetenskapsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium. Besöket är en fortsättning på det utbyte mellan skolorna som startade redan 2012-2013.

Fokus på utbildning och lärande

Syftet med utbytet är att stärka vänskapsbanden mellan skolorna men också att skapa en ömsesidig förståelse för varandras kulturer och undervisningsmetoder.

- Förutom elevutbytet är en del i besöket också ett pedagogiskt utbyte mellan lärarna i de båda länderna. Till exempel kommer vi att diskutera hur man planerar, genomför och utvärderar kunskaper i främst engelska och matematik, säger Carina Lilja von Unge, lärare i spanska och engelska på Elof Lindälvs gymnasium.

Bygga broar

Utbytet med Quzhou School startade redan 2012 med målet att bygga broar mellan två kulturellt helt olika samhällen.

- Vi startade utbytet mellan skolorna eftersom både elever och lärare var intresserade av att lära sig mer om ett land med en helt annan kultur. Bland annat var målet att jämföra samhällsutvecklingen i Sverige och Kina ur ett historiskt perspektiv, säger Carina Lilja von Unge.

Gemensamma lektioner

Alla kinesiska gäster bor hos värdfamiljer i Kungsbacka, Mölndal och Göteborg. Programmet under veckan består av gemensamma lektioner i bland annat engelska, matematik och nybörjarsvenska. De kinesiska eleverna kommer också att presentera sig inför sina svenska vänner, få möjlighet till studiebesök på Astra Zeneca samt uppleva sevärdheter i både Kungsbacka och Göteborg.

Quzhou School är en stor skola med ca 2500 elever och ligger i Zejiang-provinsen strax söder om Shanghai.

Kontakta gärna

Carina Lilja von Unge, lärare
0300-83
carina.lilja-von-unge@kungsbacka.se

Pernilla Vilumsons, rektor
0300-83 34 31
pernilla.vilumsons@kungsbacka.se