Kommunen lämnar stabsläge

Tidigare har vi rapporterat om tekniska problem med ett nytt IT-system som medarbetare inom förvaltningarna Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg använder sig av. Problemen ansågs så pass omfattande att kommunen gick in i stabsläge. Nu är rotorsaken till problemet löst och kommunen har lämnat stabsläget.

Problemen bestod av driftsstörningar i kommunens nya verksamhetssystem som heter Combine. IT-stödet används av medarbetare inom förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg. Störningarna bestod av stopp i driften, men också att personalen upplevde systemet som segt. Orsaken till driftsstörningarna låg hos företaget Pulsen, som är leverantör av verksamhetssystemet Combine.

Under tiden som störningarna pågått har medarbetarna arbetat efter manuella rutiner. Den ökade arbetsbelastningen för personalen ledde till att kommunen gick in i stabsläge. Stabsläget innebar att berörda förvaltningar och funktioner i kommunen samarbetade och skapade snabbare och effektivare beslutsvägar för att lösa situationen så snabbt som möjligt.

Uppdatering löste driftsproblem

I veckan gjordes en uppdatering i Combine som löste en del av de mest akuta problemen i systemet. Därför lämnar nu kommunen stabsläget:

– Vi går ur stabsläget för att rotorsaken till problemen nu är löst. Även om det som föranledde stabsläget är löst så leder vi inom styrgruppen och projektgruppen arbetet med Combine vidare, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef för förvaltningen för Vård & Omsorg.

Tillsammans med leverantören Pulsen har kommunen vidtagit ett antal åtgärder och tagit fram en plan för de närmaste månaderna för att säkra att driften fungerar som den ska. Projektgruppen kommer fortsättningsvis att granska och utveckla systemet.

Kontakta gärna

IT-chef Christer Blomqvist
christer.blomqvist@kungsbacka.se
0300-83 89 74