Peter Söderberg och Cassandra Börjesson_foto Kristina Axelsson Bandet klipps av Peter Söderberg och Cassandra Börjesson_foto Kristina Axelsson GF Tempo har uppvisning i Energihallen_foto Kristina Axelsson Träning med GF Tempo i Energihallen_foto Kristina Axelsson Gymnaster, politiker och tjänstemän_foto Kristina Axelsson Parkouruppvisning i Energihallen_foto Kristina Axelsson Parkourträning i Energihallen_foto Kristina Axelsson Uppvisning med Tölö GF i Energihallen_foto Kristina Axelsson Gymnast i Tölö GF har uppvisning_foto Kristina Axelsson

Ny gymnastik- och parkourhall invigd

27 januari invigdes den nya gymnastik- och parkourhallen på Energigatan 23 i Kungsbacka.

Bandet klipptes av Peter Söderberg, ordförande i nämnden för Fritid & Folkhälsa och Cassandra Börjesson, gymnast i gymnastikföreningen Tempo. Hallen har tillkommit efter ett förslag som lämnades in av unga gymnaster till Barbrobetalar, kommunens forum för ungdomsinflytande. Den nya hallen ska heta Energihallen.

– Jag är så glad över att få stå här i vår nya gymnastikhall. Mitt brev till Barbrobetalar blev verklighet. Tack Kungsbackas politiker för at ni lyssnar på oss ungdomar, säger Cassandra i sitt tal vid invigningen.

Hallen är efterlängtad bland Kungsbackas gymnaster och parkourutövare och är resultatet av ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och föreningarna Tölö Gymnastikförening, gymnastikföreningen Tempo och parkourföreningen Free Running Sweden.

Hallen används redan nu för föreningarnas träning och inrymmer särskilda ytor för parkour, truppgymnastik och artistisk gymnastik.

– Nu får vi en alldeles egen hall och slipper släpa tung utrustning. Det här betyder jättemycket för gymnastiken i Kungsbacka, säger Gunilla Madsen, ordförande i Tölö Gymnastikförening.

Ungdomsinflytande och föreningsengagemang ledde till ny hall

Gymnasterna i Kungsbacka har länge haft ett behov av en gymnastikhall. Tillsammans med gymnastikföreningarna har Kungsbacka kommun tagit fram en utvecklingsplan för gymnastiken i Kungsbacka. Utifrån utvecklingsplanen har sedan kommunen fattat beslut om att i den långsiktiga lokalförsörjningsplanen inkludera en specialbyggd gymnastikhall.

Men när en grupp unga gymnaster kom med förslaget om en ny gymnastikhall våren 2016 under Barbrobetalars förslagskampanj hittade man en snabbare lösning på lokalfrågan. Förslaget röstades fram av ungdomarna och gick vidare till det rådslag med politiker som Barbrobetalar-kampanjen resulterar i.

Cirka 150 unga gymnaster från gymnastikföreningen Tempo och Tölö Gymnastikförening slöt upp på rådslaget. De var väl förberedda och deras starka argument övertygade politikerna.

– Vi träffar alla ungdomar som vill innan rådslaget för att förbereda dem och träna argumentation, säger Nedim Kirlic, utvecklare på Kultur & Fritid. Men det bygger på att de själva måste engagera sig, vilket gymnasterna verkligen gjorde.

Förslaget om en ny gymnastikhall beviljades av politikerna och det bestämdes att gymnastiken skulle få en temporär hall fram till att den permanenta hallen är byggd. Samtidigt fanns ett stort behov hos många parkourutövare att hitta en inomhuslokal att vara på. Lösningen blev att låta de båda verksamheterna dela på den nya hallen, där det även finns ett gemensamt kök och omklädningsrum.

Kungsbacka kommun tilldelades 2016 utmärkelsen Årets gymnastikkommun av Gymnastikförbundet och i motiveringen lyftes utvecklingsplanen för gymnastiken och arbetet med ungdomsinflytande fram.

– Det här varit en viktig fråga att driva och det är härligt att se de olika disciplinerna som möts här idag, säger Peter Söderberg.

Här kan du läsa mer om Barbrobetalar, kommunens forum för ungdomsinflytande.

Kontakta gärna