Ny stadsarkitekt i Kungsbacka

Lennart Dahlberg är Kungsbacka kommuns nya stadsarkitekt. Lennart ser både möjligheter och utmaningar i Kungsbacka och han är redo för att tillsammans med sina kollegor utveckla staden på ett hållbart sätt.

Lennart Dahlberg kommer närmast från Ljungby kommun och före det har han arbetat som stadsarkitekt i Härryda kommun. där arbetade han med bland annat utveckling av flygplatsen och Mölnlycke centrum. Lennart är noga med att poängtera att det inte är fokus på en person i utveckling av områden eller staden. Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan olika professioner,  mellan kommunens förvaltningar och med politiken.

Varför är det bra för en stad att ha en stadsarkitekt?

En stadsarkitekt kan vara med och bevaka och utveckla staden. En stark stadskärna är viktig även för den som bor utanför staden. Det är viktigt att det finns parker och sociala miljöer i staden som skapar gemenskap och trivsel. Stadsarkitekten är med i arbetet med utformning av både offentliga miljöer och vid bostadshus.

Mycket handlar om att hålla samman de delar som staden består av. Kungsbacka består till stor del av handel, industri och bostäder. Det gäller att forma staden så att det blir en helhet av alla delarna.

Beskriv hur du ser på Kungsbacka

Här finns mycket fint. Det gamla torget är fantastiskt fint och ån som rinner genom Kungsbacka ger många bra möjligheter. Sedan är det viktigt att få ihop det mer genom parker, gångstråk och andra offentliga miljöer. Det finns också många fina platser utanför stan så som Åsa med närhet till havet och Idalahult i inlandet.

Sedan har jag har kommit till en förvaltning med hög kompetens och nära samarbeten. Här finns bra förutsättningar och det känns väldigt positivt.  

Vilka möjligheter ser du med Kungsbacka?

Kungsbacka har många bra möjligheter med sitt unika läge i Halland. Det är närhet till havet samtidigt som det är nära till Göteborg. Kungsbacka har sin egen identitet även om det är nära till en storstad. Kungsbacka har en stark tillväxt och blir hela tiden större. Men det är viktigt att stan växer planerat och sammanhållet. Alla delarna behöver hänga ihop.

I Kungsbacka finns goda boendemiljöer och ett bra läge för näringslivet. Vi har bra kollektivtrafik och det är bra för att få in arbetskraft men också för att behålla de som vill bo i Kungsbacka men jobba någon annanstans.

Vilka utmaningar ser du med Kungsbacka?

Det stora bebyggelsetrycket som är i kommunen. Staden  och samhällena ska förtätas på rätt sätt. Vi måste se till att alla delar i samhället hänger med, så som kommunal service och kollektivtrafik. Sedan måste vi ha en jämn fördelning av bostäder i hela Kungsbacka.

 

Kontakta gärna

Stadsarkitekt Lennart Dahlberg
0300-83 48 72
lennart.dahlberg@kungsbacka.se