Start för pilotprojektet Smart delning av personalbil

Tio medarbetare på Kungsbacka kommun ska leasa personalbilar som dagtid görs tillgängliga för kollegorna via kommunens egen bilpool. Kungsbacka är första kommun i landet att prova denna modell.

Pilotprojektet kallas Smart bildelning av personalbil. Under en testperiod på ett år kommer tio medarbetare att leasa personalbilar med bruttolöneavdrag. Under arbetstid används bilarna av kollegorna som en bilpoolsbil för resor i tjänsten.

Fossilfria bilar

Projektet är ett led i kommunens arbete med att minska koldioxidutsläpp och att utforska framtidens behov av transportlösningar.

– På detta sätt utnyttjar vi våra resurser bättre, säger Christer Lindström, fordonsansvarig på Kungsbacka kommun. Förutom att vi får tio fossilfria elbilar till kommunens bilpool, minskar vi också miljöpåverkan från tio bilar som deltagarna annars hade kört till jobbet.

– Vi är medvetna om att samhället går mot en framtid med delningsekonomi, och det här är ett steg i att utforska hur det kan fungera inom vår verksamhet, fortsätter Christer Lindström.

Mindre miljöpåverkan

Rasmus Wessberg är en av dem som ska leasa en bil.

– Jag tycker att det är ett jättespännande projekt! säger Rasmus Wessberg, analytiker på kommunledningskontoret. Detta ger mig möjlighet att köra bil och minska restiden till jobbet utan att belasta miljön på samma sätt, samtidigt som jag gör nytta för kommunens verksamhet. Det är en bra lösning både för mig privat och för kommunen i ett större perspektiv.

Kontakta gärna

Christer Lindström
0300-834050
christer.lindstrom@kungsbacka.se