Teckna för ett renare hav

Går du i mellanstadiet? Gillar du att teckna? Vill du att havet ska vara rent? Då har vi en inbjudan till dig.

Skräp i havet är ett växande problem, alltifrån större bråte till så kallad mikroplast - små partiklar av plast. Varje år sköljs mycket av detta skräp upp på svenska västkusten, även i Kungsbacka.

Kungsbacka är med projektet Ren kustlinje, ett gränsöverskridande samarbete kring den gemensamma utmaningen med marint avfall i området Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Projektet bjuder nu in skolklasser i hela regionen – Sverige, Danmark och Norge – att skicka in teckningar. Utvalda teckningar kommer att vara med i en animerad film med målet att nå ut till folk i hela regionen.

Bakgrund

Vi vet att det trots ständiga kampanjer kastas bland annat tops, tandtråd, linser, snus, blöjor och underkläder i toaletten. Skräpet orsakar stopp i avloppsledningar som täpps igen och tvingas ”brädda” ut orenat avloppsvatten. Bräddning minskar risken att hus översvämmas men släpper ut orenat avloppsvatten vilket bidrar till ökad nedskräpning i vattendrag och hav.

Teckningar

Vi vill att barnen skapar teckningar om toalett, avlopp och världshav och som handlar om vad barnen tror händer eller hur allt fungerar. Vi önskar fantasifulla teckningar om:

  • Vad får man kasta i toaletten
  • Vad händer med saker som vi spolar ner i toaletten
  • Vart hamnar det vi spolar ner i toaletten

Inbjudan riktar sig till elever i mellanstadiet. Elever kan rita enskilt eller tillsammans, och man kan rita på papper och skanna eller direkt på surfplatta eller dator. Senast den 15 mars vill projektet ha era bidrag. Kom ihåg att märka teckningarna med klass, skola och land.

Mer information finner du under Dokument nedan.

Frågor besvaras av

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se

Kommunekolog Anders Lund
0300-83 49 73
anders.lund@kungsbacka.se