Vad vill du förändra?

Vad vill du som är mellan 14 och 20 år förändra i Kungsbacka kommun? Nu kan du lämna ditt förslag!

Nu startar vårens Barbrobetalar-kampanj som pågår mellan 19 februari och 18 mars. Då kan du som är mellan 14 och 20 år och bor eller studerar i Kungsbacka kommun lämna förslag på något du vill förändra i Kungsbacka.

De förslag som får flest röster går vidare till ett rådslag mellan ungdomar, politiker och tjänstemän. Vårens rådslag äger rum 11 april klockan 18 på kulturhuset Fyren.

Under kampanj-perioden besöker kommunens ungdomskonsulenter alla skolor och berättar om hur du kan lämna förslag och rösta.

Lämna förslag och rösta

Du lämnar och röstar på förslag på Barbrobetalars förslagssida.

Vad är Barbrobetalar?

Barbrobetalar är Kungsbacka kommuns inflytandeforum för unga. Varje termin är det förslagskampanj och då kan ungdomar lämna förslag på förbättringar i kommunen.

Du kan läsa mer om Barbrobetalar och vilka förslag från unga som hittills genomförts på webbplatsen ungikungsbacka.se:

Barbrobetalar

Kontakta gärna

Utvecklare Nedim Kirlic
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se