Välkommen på entreprenörskväll

Den 5 mars är du som entreprenör och anlägger enskilda avlopp välkommen på en entreprenörskväll hos oss på Miljö & Hälsoskydd. Glöm inte boka tiden redan nu!

När: 5 mars 2018 klockan 17:45-20:30
Var: Stadshusets Café Nyfiket

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Vi kommer ta upp bland annat: 

• Information om vad som är på gång både lokalt och nationellt inom enskilt avlopp, bland annat om kontroll av infiltrationer och mätning av avstånd till grundvatten. 

• Information om handläggning av tillståndsansökningar, exempelvis en e-tjänst för ansökan av enskilt avlopp och korrekt underlag vid ansökan.

• Information om nya vägledningar från Havs- och vattenmyndigheten.

Ett mer detaljerat program kan du läsa här.