Yrkeshögskoleutbildningar leder till jobb

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan har man nu nått sitt bästa resultat hittills. Enligt en ny rapport har 93 procent av de som examinerades 2016 fått jobb ett år senare. På Yrkeshögskolan i Kungsbacka är målsättningen att hundra procent ska få jobb efter avslutad utbildning. Något som man lyckats mycket väl med inte minst på grund av det nära samarbetet med arbetslivet.

Yrkeshögskolan ska ge arbetslivet rätt kompetens och förra året nåddes de bästa resultaten hittills. Siffran har legat högt och stabilt länge, men har successivt klättrat upp från runt 86 procent under en femårsperiod. De som fick jobb efter sin examen 2016 fick det fort. Inom en månad hade 80 procent fått jobb och inom ett halvår var siffran uppe i 92 procent, alltså i princip den nivå på 93 procent som var uppnådd vid mättillfället ett år efter examen.

Utbildningar med efterfrågan

De utbildningar som Yrkeshögskolan erbjuder är formade utifrån arbetslivets behov. Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbete. Yrkeshögskolan i Kungsbacka har nyligen beviljats att starta utbildningarna Hiss- och rulltrappstekniker och CAD-konstruktör produktutveckling mekanik/plast. Sedan tidigare är det också klart att utbildningen redovisningskonsult startar efter sommaren. Samtliga utbildningar leder till yrken med stor efterfrågan.

Nära samarbete med arbetslivet

Yrkeshögskolan i Kungsbacka arbetar målinriktat med workshops, CV, personliga brev, nätverkande och studiebesök för att de studerande ska kunna knyta viktiga kontakter på arbetsmarknaden redan under studietiden. Utbildningarna varvar teori och praktik ute på en arbetsplats. Alla studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka har en eller flera kurser som heter Lärande i Arbete (LIA). Det innebär att du gör praktik ute på en arbetsplats. I vissa fall leder LIA-platsen även till anställning när den studerande är klar med sin utbildning.

Hög andel i rätt jobb

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans rapport är andelen examinerade som upplevde att arbetet helt eller till största delen stämde med utbildningen 68 procent. Även den nivån var den högsta hittills. Knappt 10 procent angav att deras arbete inte alls motsvarade utbildningen. Detta i kombination med ökad kännedom och vilja hos arbetsgivarna att rekrytera från bland annat yrkeshögskolan, men också prova andra rekryteringsvägar än de traditionella, har skapat ett gott läge för den som utbildat sig via Yrkeshögskolan.

Läs mer på Myndigheten för Yrkeshögskolan

Läs mer om de utbildningar som Yrkeshögskolan i Kungsbacka erbjuder