Elof Lindälv uppmärksammade Internationella kvinnodagen

Under torsdagen uppmärksammade FN-elevföreningen och Feministiska bokklubben på Elof Lindälvs gymnasium den Internationella kvinnodagen. Samtidigt hölls en manifestation för att införa anonymiserade bedömningar i skolan.

Utställningar som ”Flickor i konflikter”, "Menskoppen kan spara pengar, rädda liv och minska sopberget" och FN-aktionen: ”Ta ställning för lika rättigheter mellan kvinnor och män” stod bland annat på programmet. Dessutom bjöds besökarna på feministiska boktips, godis och livemusik från skolans musikelever. 

- Genom att skapa en skön stämning här i café Olga vill vi locka så många som möjligt att delta i våra aktiviteter, säger Victoria Brackmann och Alma Kusoffsky, medlemmar i FN-elevföreningen på Elof Lindälvs gymnasium.

Anonyma bedömningar

Samtidigt höll skolans Feministiska bokklubb en manifestation för att införa anonyma bedömningar i skolan som en del i arbetet med att motverka kränkningar.

-  För att undvika felbedömningar hoppas vi att man i framtiden kan skriva under sitt prov med en kod istället för med sitt namn. På så sätt riskerar inte bedömningen att påverkas av kön, etnicitet, sexualitet eller tidigare prestationer, säger Ida Hermansson, ordförande i Elof Lindälvs gymnasium elevkår.

Regeringen har beslutat att de nationella proven i grund- och gymnasieskolan ska digitaliseras. Det finns också ett förslag om att de nationella proven ska skrivas anonymt. Dessutom vill man att proven ska bedömas av en lärare som inte undervisar eleverna.