Fortfarande förbud mot gödselspridning

Det finns särskilda perioder för att sprida gödsel i kommunen.

Normalt sett är det tillåtet att sprida gödsel från och med 1 mars. Men så länge marken är frusen, snötäckt, vattenmättad eller översvämmad är det fortfarande förbjudet att sprida gödselmedel, även om vi har passerat 1 mars.