Godkänt planprogram för Säröhus

Kommunstyrelsen godkände under tisdagens sammanträde förslag till planprogram för Säröhus.

Planprogrammet för Säröhus ska ligga till grund för kommande planläggning och i förlängningen en ny detaljplan. Planprogrammet från juni 2017 godkändes av kommunstyrelsen med viss revidering.

Tydligare för alla

Hotell- och konferensanläggningen växer och den har fått en allt större omgivningspåverkan. Det tillsammans med att den ligger på ett flertal detaljplaner har medfört en otydlighet vid varje bygglov. För att skapa tydlighet för både verksamheten och omgivningen tar kommunen nu fram ett planprogram som ska ligga till grund för en ny detaljplan. 

-Det är bra att vi kan ta fram tydliga grunder för en ny detaljplan och för utvecklingen av Säröhus. Samtidigt är det viktigt att inte omgivningen påverkas negativt och vi har i planprogrammet sagt nej till ytterligare byggnation i anslutning till fastigheten i söder, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

I samband med den nya detaljplanen kommer även ett principavtal skrivas mellan byggherre och kommunen som reglerar planens genomförande.

Kontakta gärna

Kontakta gärna