Han blir ny tillförordnad förvaltningschef på Miljö & Hälsoskydd

Tommy Nilsson blir tillförordnad förvaltningschef på förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Han tar över ansvaret för förvaltningen den 3 april och går första veckan parallellt med nuvarande chef Annika Ekvall.

- Annika lämnar kommunen efter fem år och går vidare i sin karriär. Jag önskar henne lycka till, säger Ann-Charlotte Järnström.  

Ledare med bred erfarenhet av offentlig sektor

Under rekryteringsperioden innan förvaltningchefen är på plats kommer Tommy Nilsson att axla ansvaret för förvaltningen. Tommy är anlitad från företaget Kunskapsbolaget och har sedan tidigare mångårig erfarenhet av chefspositioner i andra kommuner samt inom försvarsmakten.

- Att komma till Kungsbacka känns väldigt inspirerande och positivt. Jag känner ett bra stöd från både nuvarande förvaltningschef, kommundirektör och övriga på Kungsbacka kommun. Jag kommer att börja med att analysera var vi är genom att träffa så många som möjligt. Se till att få grepp på vilka människor som finns på förvaltningen och i resten av kommunen, säger Tommy Nilsson.

Det första Tommy ska göra är att skaffa sig en bra bild över arbetet här och nu och framåt.

- Tommys uppdrag är att leda förvaltningen och tillsammans med nämnden, chefer och medarbetare utveckla både styrning, effektivitet och kundfokus, avslutar Ann-Charlotte Järnström.