Bild framtagen av PP Arkitekter (utformning baserad på tidigare förslagshandlingar framtagna av Norconsult). Kungsbacka sportcenter, vy mot badhusets foajé med entrétrappa oh relaxterass. Den skissade vyn redovisar tänkt inriktning på färgsättning och byggnadens volym. Foto: Hannah Larsson

Ja till bygglov för badhus och Kungsmässan

Nya badhuset och utbyggnad av Kungsmässan har fått bygglov av Byggnadsnämnden.

Under torsdagens sammanträde fattade Byggnadsnämnden beslut om bygglov för nya badhuset och för utbyggnad av Kungsmässan. Det är två stora och betydelsefulla satsningar för Kungsbacka.

-Det känns otroligt bra att vi har kunnat fatta positivt beslut om byggloven. Det här är en stor satsning för Kungsbackas invånare och besökare, säger Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén.

Detaljplanerna blev antagna av kommunfullmäktige i början av februari vilket ligger tillgrund för att kunna besluta om bygglov. Nu är båda stegen klara och arbetet kan börja.

Bad för alla

Det nya badhuset kommer att ha träningsanläggning med 50 meters bassäng och bad med familjeinriktning. Det kommer även finnas gym och relaxavdelning samt en park utanför. Badhuset beräknas stå klart våren 2020.

Utökad handel

Kungsmässan ska byggas ut med cirka 10 000 kvm för utökad handel. Utbyggnaden  blir i form av en tillbyggnad i den nordvästra delen som ska få en ny huvudentré samt nytt p-däck på taket. Detta är etapp 1 i utbyggnaden och beräknas vara klart hösten 2019.  I samband med utbyggnaden ska utemiljön förbättras för gång och cykeltrafikanter.

Läs mer

Nya badhusområdet

Kungsmässan, utbyggnad etapp 1

Byggnadsnämnden, handlingar och protokoll

Kontakta gärna