Nya förskolor i Kolla och Furulid

För att möta behoven av förskoleplatser i vår växande kommun startar vi i augusti upp verksamheten i två helt nybyggda förskolor, Kolla Backe i området Kolla och Lyngfjälls förskola i Furulidsområdet.

Anmäl behov av plats i vår e-tjänst

Du ansöker om plats via vår e-tjänst. Om du har skickat in en ansökan om förskoleplats och vill ändra dina val så mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se snarast möjligt så hjälper vi dig med det.

Anmäl behov av plats i förskola

Alla förskolor i Kungsbacka

Barns behov styr arbetssättet

I de nya förskolorna organiserar vi arbetet efter barnens behov med barngrupper i olika storlekar utifrån barnens ålder. Via länken hittar du mer information om hur vi arbetar

Barngrupper i våra förskolor - Förskola i förändring