Nytt förslag för Kolla Parkstads förskola

Nu finns ett nytt förslag på hur Kolla Parkstads förskola kan byggas om.

Nytt bygglov behövs

Hösten 2017 kom ett beslut från Mark och miljööverdomstolen som innebär att byggnaden som Kolla Parkstads förskola befinner sig i saknar giltigt bygglov. För att få ett nytt bygglov behövs nya ritningar för hur förskolan kan byggas om. Och nu har ett förslag presenterats.

- Sweco har visat oss ett förslag som vi tror skapar mervärde för både förskolan och omkringliggande byggnader, säger Emma Kjernald chef för Samhällsbyggnadskontoret.

Förslaget innebär att man tar bort delar av byggnaden och skapar istället en kreativ utemiljö för barnen där. I samband med ombyggnaden skapar man även nya ytor inomhus som ska inspirera till aktivitet och rörelse.

Byggnaden blir mindre

Det nya förslaget innebär att byggnaden blir mindre och att förskolan minskas med en avdelning vilket kan verka orimligt då behovet ökar i området.  

-Arbetet slutar inte med att vi bygger om förskolan. I nästa steg ska vi titta på hur vi kan möjliggöra för förskolan att kunna möta det ökade behovet, säger Emma Kjernald.

Vad är nästa steg?

Det nya förslaget ska lämnas vidare för ansökan om bygglov till Byggnadsnämnden.

-Detta sker förhoppningsvis så snart som möjligt och vår ambition är att kunna påbörja ombyggnationen under 2018, säger Emma Kjernald.

Bakgrund och mer information

Läs mer om ombyggnationen: Kolla Parkstads förskola

Kontakta gärna