Nytt utseende på fakturor

Vi har bytt verksamhetssystem inom omsorgen och det ger ett förändrat utseende på våra fakturor. Det gäller bland annat dig som bor på ett boende eller har hemtjänst.

Kungsbacka kommun har nyligen bytt till ett nytt verksamhetssystem inom Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. Bytet av system innebär ett något förändrat utseende på dina räkningar. Det gäller bland annat dig som bor på ett boende, har hemtjänst eller andra insatser från Vård & Omsorg eller Individ & Familjeomsorg. Fakturareferensen på fakturorna är ändrad till Kungsbacka direkt.

Vår målsättning är att du inte ska beröras av systembytet. Om du upptäcker några fel på din räkning är vi tacksamma om du hör av dig till våra avgiftshandläggare så fort som möjligt för rättelse.

Kontakta gärna

Vård & Omsorg
0300-83 51 99 eller 0300-83 43 28

Individ & Familjeomsorg
0300-83 49 48