Psykisk hälsa i fokus på Öppen nämnd

Psykisk hälsa för äldre är ett aktuellt ämne och därför hade nämnden för Vård & Omsorg valt det som tema för den Öppna nämnden. Två läkare var på plats för att föreläsa kring ämnet.

Två gånger om året bjuder nämnden för Vård & Omsorg in till Öppen nämnd, vilket innebär att alla som vill är välkomna att vara med som åhörare vid nämndsammanträdet. Dessutom är det en öppen frågestund då allmänheten kan ställa sina frågor till politikerna. Vårens Öppna nämnd hade tema Psykisk äldre för äldre eftersom psykisk hälsa är ett aktuellt ämne som förvaltningarna i hela kommunen arbetar med.

Så mår äldre idag

Mötet startade med att läkarna Isak Fredén Klenfeldt och Johan Nilsson, som forskar vid Göteborgs universitet, föreläste om psykisk hälsa för äldre och gav en bild av hur äldre generellt mår idag och vad man kan göra för att förebygga psykisk ohälsa.

Föreläsningen berörde bland annat demenssjukdom och Johan Nilsson berättade att det är större risk att drabbas ju äldre men blir. Men det finns saker som man kan göra för att förebygga risken att drabbas av demens. Det handlar exempelvis om att aktivera hjärnan såsom att lösa korsord men också att vara fysiskt aktiv. Johan Nilsson hänvisade till en nyligen publicerad långtidsstudie på kvinnor som visade att de som hade god kondition mitt i livet riskerar att drabbas av demens i mindre utsträckning.

Våga fråga

Depression var ett annat ämne som läkaren Johan Nilsson pratade om och åhörarna fick bland annat lära sig att mellan fem och tio procent av personer över 65 år har en depression. Dessutom visar sig depression på ett annorlunda sätt jämfört med hos yngre.

Föreläsningen avslutades med att Isak Fredén Klenfeldt pratade om det något tabubelagda ämnet självmord, eller suicid, bland äldre. Varje år tar 1 500 personer sitt liv i Sverige och allra högst risk löper äldre män. Depression, alkoholmissbruk, tidigare suicidförsök, ålder men också upplevd ensamhet är några av de riskfaktorer som finns för suicid.

Förutom att den som har dödstankar ska söka vård så uppmanade Isak Fredén Klenfeldt också åhörarna att våga fråga den som man tror har självmordstankar.
- Är det något ni ska ta med er härifrån idag så är det att det är viktigt att våga fråga, säger Isak Fredén Klenfeldt.

Svarade på frågor

De båda läkarna svarade också på frågor från politiker och allmänhet innan det var dags för den öppna frågestunden. Under en timme var det fritt fram att ställa frågor och ett 30-tal personer var på plats från media och allmänhet. Efter den öppna frågestunden återgick nämnden till ärendena på dagordningen. Det handlade bland annat om praktik och arbetsmarknadsåtgärder inom VO, hur nattfastan ser ut för de som bor på ett vård- och omsorgsboende och köket på det blivande vård- och omsorgsboendet Sandlyckan.


Kontakta gärna
Marianne Kierkemann, ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
marianne.kierkemann@kungsbacka.se