Satsning på städvärdar

Teknik satsar på att hålla rent i Kungsbacka och erbjuder samtidigt sysselsättning åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vid nämnden för Tekniks möte 14 mars fick förvaltningen i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med städvärdar sommaren 2018. Målet är att erbjuda ett antal personer sysselsättning under ett halvår.

- Vi föreslår ett försök med att anställa personer som uppbär försörjningsstöd och som står långt från dom ordinarie arbetsmarknaden, och att de ges denna möjlighet till arbete  inom kommunen, säger nämndens ordförande Monica Neptun (L).

Uppgiften för de som anställs kommer att vara att hålla rent och snyggt i stadsmiljön under perioden april till september. Arbetslaget kommer att arbetsledas under Drift Trafik & Park på förvaltningen för Teknik.

Mer information lämnas av

Nämndordförande Monica Neptun
070-958 90 44
monica.neptun@kungsbacka.se