Mäklare träffade ledningen Mäklare i Kungsbacka träffade Anette Leidström Hjorth Mäklare i Kungsbacka träffade ledningen

Uppskattat möte med mäklare om skolor

Mäklare bjöds in till möte om framtidens planering av bostäder, skolor och förskolor i Kungsbacka. Syftet med utbytet var att ge en bild hur det ser ut idag, de kommande åren och vilka utmaningar vi står inför med byggplaner och med en stigande befolkningsökning.

Åtta mäklare från olika kontor i Kungsbacka deltog på informationsmötet under mars månad som leddes av förvaltningschef Anette Liedström Hjorth och verksamhetschef planering Udo Weis, Förskola & Grundskola. Mötet var det första i sitt slag där mäklare verksamma i främst Kungsbacka bjöds in till dialog.

– Vi ser att bostadsannonserna många gånger innehåller information om tillgång till förskola och skola som en extra information till blivande bostadsköpare. Vi möter ibland invånare som undrar varför de inte får plats på en förskola i sitt nya bostadsområde utifrån den information de fått inför sitt köp, berättade Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef Förskola & Grundskola.

Lokaler och personal blir stora utmaningar

I dagsläget är det hög inflyttning till kommunen, det byggs bostäder, förskolor och skolor framförallt i centrala Kungsbacka. En av utmaningarna som vi står inför är att tillhandahålla lokaler i fas med utbyggnadstakt och utifrån befolkningsökning. En utmaning är också att rekrytera personal till nya förskolor och skolor.

Ökade befolkningsprognoser

Under mötet berättade Anette Liedström Hjorth och Udo Weis om kapacitetsutredningar som sker i olika områden och vårt arbete med att nyttja befintliga lokaler mer effektivt än vad vi gör idag. De presenterade även befolkningsprognoser med hur många barn och elever som förväntas finnas i våra pedagogiska områden som är uppdelade i centrum, söder och norr. Mellan åren 2017- 2022 sker också en tillväxt på 228 skolbarn och 599 förskolebarn.

Uppskattat möte av alla

– Mötet var ett steg att förmedla och ge en bild över vårt pågående arbete med lokaler och nybyggnationer kring skolor och förskolor. Vi ville även passa på att berätta vilken service som finns på vår webbplats. Där finns kartor över alla förskolor och grundskolor i kommunen och även möjlighet att se skolskjutszonerna. Att bjuda in mäklarna var ett sätt att tänka nytt, vilket fick väldigt bra mottagande, säger verksamhetschef Udo Weis.

Mötet visade sig vara uppskattat och något som båda parter vill fortsätta med framöver.

Mötet med mäklare hölls i Stadshuset tisdagen den 13 mars. Åtta mäklare representerade tillsammans fyra mäklarkontor, Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Svensk Fastighetsförmedling och MOHV Kungsbacka. Totalt var 13 mäklarkontor inbjudna.

Kontakta gärna

Kommunikatör Caroline Bjärlestam, Förskola & Grundskola caroline.bjarlestam@kungsbacka.se