Välkommen till Öppet nämndsmöte

Nämnden för Vård & Omsorg bjuder in allmänheten till ett öppet möte med information och frågestund onsdagen den 21 mars klockan 14.

Nämnden för Vård & Omsorg har öppet möte med frågestund för allmänheten två gånger per år. Då är alla som vill välkomna att lyssna på diskussionerna.

Sammanträdet inleds med information och en timmes frågestund. Du kan även ställa frågor till politikerna under kafferasten.

Mötet den 21 mars hålls i kommunfullmäktigesalen i stadshuset, Kungsbacka.

Mötet kommer bland annat att behandla följande punkter:

  • Psykisk hälsa bland äldre. Läkarna Johan Nilsson och Isak Fredén-Klenfeldt kommer och föreläser kring ämnet.
  • Arbetsmarknadsåtgärder och praktik inom Vård & Omsorg
  • Nattfast för personer på boenden

Kontakta gärna
Nämndsekreterare Cajsa Löfmark
0300-83 48 39
vard.omsorg@kungsbacka.se