Var med på Queer up 2018

Vill du delta med en programpunkt på festivalen Queer up 2018? Nu kan du anmäla ditt intresse!

Nu är förberedelserna igång för festivalen Queer up – Kungsbackas festival för mänskliga rättigheter. Festivalen äger rum på Kungsbacka torg den 9 juni. Organisationer och föreningar är välkomna att delta i festivalen med programpunkter.

Tema identitet "Vem är du?"

Årets tema är identitet ”Vem är du?” Var och en som deltar med programpunkter får fritt tolka begreppet och bidra med programpunkter som berör årets tema. Det kan vara en föreläsning, en utställning, ett scenframträdande, en workshop, en film eller något helt annat. Det finns även möjlighet att anmäla intresse för att ha en monterplats som knyter an till temat på Kungsbacka torg under festivaldagen.

Vi hoppas på en festival som kan bidra till en känsla av gemenskap, inkludering och att vi kompletterar varandra. Oavsett, eller kanske just på grund av, vilka identiteter vi har.

Anmälan

Sista dag för anmälan av programpunkter är 2 april. Anmälan skickas till manskligarattigheter@kungsbacka.se

Vad är Queer up?

Queer up är en festival som genomförts runt om i Kungsbacka sedan våren 2011. Vi tror på kraften att tillsammans lyfta upp och betona vikten av allas lika värde. Vi strävar efter att utmana normer och föreställningar som begränsar och stänger in människor, bekämpa all form av diskriminering och påverka attityder i positiv riktning.

Queer up arrangeras av förvaltningen för Kultur & Fritid, enheten Fritid & Livsstil. Vi står för marknadsföringen av festivalen. Vi bjuder in till ett antal arrangörsmöten och det är bra om du/ni kan komma på minst ett av dem. Queer up välkomnar alla arrangörer som ställer sig bakom festivalens värdegrund att delta med arrangemang under vårt gemensamma program. Varje enskild arrangör står som ansvarig för sin egen programpunkt och dess innehåll.Vi kan inte ge ekonomiskt stöd för några arrangemang, resor eller artister. Vi hjälper dig med teknik, lokaler, tält och dylikt i möjligaste mån.

Ungdomsgrupp

Under våren arbetar vi tillsammans med en planerings- och arrangörsgrupp bestående av personer som är cirka 12-25 år gamla. Vi brukar ha möten 1-2 timmar varannan vecka. Vill du själv vara med eller känner du någon du tror skulle passa? Hör av dig till ulrika.glingborn@kungsbacka.se.

Kontakta gärna

Ungdomskonsulent Ulrika Glingborn
0300-83 52 82
ulrika.glingborn@kungsbacka.se