Vi bygger laddplatser för elbilar

Kungsbacka kommun bygger just nu laddplatser för elbilar på flera ställen.

Här finns klara laddplatser:

 • Elof Lindälvs gymnasium, fyra platser
 • Parkeringen norr om stadshuset, fyra platser
 • Parkeringen söder om stadshuset, fyra platser
 • Hamntorget, två platser

Vi förbereder för två laddplatser och en snabbladdare vid södra delen av resecentrum. Dessa beräknas vara klara i juni.

P-regler för att stå på laddplats

Laddplatserna är utmärkta med särskilda skyltar. Bara eldrivna fordon får parkera på laddplatserna, och fordonen måste vara inkopplade för laddning. Taxan är densamma som för omgivande parkering och framgår av skyltar på platsen.

Är skyltarna övertäckta med huvar innebär det att laddarna ännu inte är inkopplade. Då gäller parkering för alla fordon, inte bara eldrivna fordon, enligt gällande taxa.

Fler platser under 2018

Senare under året beräknas fler laddplatser bli klara på följande platser:

 • Kolla Parkstad
 • Björkris
 • Östra Villastaden
 • Västra Villastaden
 • Tingberget
 • Kolla
 • Varla
 • Signeskulle
 • Hammerö V
 • Hammerö Ö
 • Hålabäck

Mer information lämnas av

Enhetschef Charlotta Ljungkull
Planering Trafik & Park
0300-83 50 31
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se