Vi pratar cannabis med ungdomar i Kungsbacka

Under våren besöker vi gymnasieskolorna i Kungsbacka för att prata om droger, med särskilt fokus på cannabis. Utvalda dagar finns vi på plats på skolorna för att svara på frågor om cannabis och andra droger.

Farligt eller ofarligt? Drog eller medicin?

Har du hela bilden av vad cannabis är? Genom en kampanj uppmanar vi ungdomarna att komma och prata med oss för att få hela bilden av vad cannabis är och hur det fungerar.

Många ställer frågor

På de första skolbesöken var det många ungdomar som passade på att ställa frågor om drogen, som till exempel om man kan bli beroende av cannabis, hur länge drogen finns kvar i kroppen och hur droganvändandet ser ut i Kungsbacka.

Kommunens utvecklare av drogförebyggande arbete ihop med polisen kunde berätta om hur beroendet fungerar och hur hjärnan påverkas om man röker cannabis som ung.

Träffa oss på skolorna

Tider för skolbesök

 

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se