Foto: Adam Folcker

Kungsgatan avstängd från 23 april

Kungsgatan kommer att vara avstängd mellan Varlavägen och Sjöallén från 23 april till och med 8 maj. Orsaken är bygget på kvarteret Valand.

Under tiden Kungsgatan är avstängd kommer biltrafik att ledas via parkeringen söder om Kungsgatan, på samma sätt som vid tidigare avstängningar.

Bygget påverkar

Avstängningen beror på att man ska montera fasadelement på huskroppen som byggs i sydvästra hörnet på kvarteret Valand.