Food trucks välkomna i Kungsbacka

Har du en Food truck? Välkommen till Kungsbacka.

Kungsbacka kommun tillåter Food trucks (snabbmatsbilar) på fyra platser i Kungsbacka stad.

  • Hamntorget
  • Torgyta mittemot Borgmästareplatsen
  • Söder om stadshuset
  • Badhusparken

Sök tillstånd

På dessa fyra ställen finns sammanlagt åtta platser för snabbmatsbilar från april till oktober. En bil får bara stå en dag på samma plats, sedan måste den flytta.

För att få ställa upp en snabbmatsbil måste du söka tillstånd och betala en avgift enligt gällande taxa. Läs mer via länkarna nedan.

Snabbmatsbilar/Food trucks i Kungsbacka

Mobil matförsäljning