Förändringar inom försörjningsstöd från och med 1 maj

Från och med 1 maj 2018 arbetar Kungsbacka kommun med ett aktivt arbetsmarknadsperspektiv med dig som söker försörjningsstöd. Det innebär att du som söker försörjningsstöd kommer gå in i en arbetsmarknadsprocess där målet är att du ska bli självförsörjande.

Kompetenscentrum tar över

Från och med 1 maj ansvarar förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad för handläggning och utbetalning av försörjningsstöd. Det innebär att ingen handläggning av försörjningsstöd kommer längre att finnas på Teknikgatan 12. Det är nu istället Kompetenscentrum som ligger på Södra Torggatan 16 i centrala Kungsbacka som tar över ansvaret.

Ansökan

Blanketter till ansökan, hur man gör och var den skickas/lämnas in finns här. Observera att ny information om var den skickas lämnas in kommer att publiceras 30 april.

Vad är en arbetsmarknadsprocess?

Det är en planerad period som kan innehålla utbildningsinsatser, praktik eller andra former av anställningar med målet att det ska leda till självförsörjning.