Förtydligande om kostnader för hemtjänst

Med anledning av att Norra Halland har rapporterat om den kommunala hemtjänsten de senaste veckorna vill vi göra ett förtydligande när det gäller kostnader för hemtjänst för våra kunder. Våra kunder betalar endast för den omsorg de har beviljats och inte personalens restid.

Under de senaste veckorna har Norra Halland rapporterat om den kommunala hemtjänsten och lyft frågor om framför allt personalens arbetsmiljö. Vi har med anledning av detta fått frågor om vad som ingår i avgiften för hemtjänst och vill därför göra ett förtydligande.

I artikeln i Norra Halland den 23 mars framgår i följande citat:

Hemtjänsten får en peng för den insats som beviljats hos vårdtagare. 25 procent av den tiden är kringtid, och i den tiden ligger restid, verksamhetsmöten och liknande”.

Vi vill förtydliga att den ersättning som vi avser här är den som vi fördelar internt utifrån vår gemensamma ersättningsmodell, alltså inte kundens kostnad. Kommunens ersättning för en hemtjänsttimme är 399 kronor och i den ingår även hyror av lokaler och så kallad kringtid, till exempel restid och möten för personalen.

Våra kunder betalar 204 kronor per hemtjänsttimme och i denna avgift ingår endast den omsorg som beviljats. Avgiften för hemtjänst ligger på samma nivå som övriga kommuner i Halland. 

Läs mer

Artikeln i Norra Halland 2018-03-23
Avgifter inom vård och omsorg

Kontakta gärna

Verksamhetschef Ann-Helen Svensson
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Verksamhetschef Ionie Oskarson
0300-83 80 52
ionie.oskarson@kungsbacka.se