Granskning av läkemedelsförråd

För att säkerställa att den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten har en säker läkemedelshantering genomförs årligen granskningar. Nytt för i år är att granskningen utförts av en extern granskare.

Läkemedelshantering är en omfattande del i kommunal hälso- och sjukvård och granskas kontinuerligt. I år har kvalitetsgranskning av läkemedelshantering gjorts på fyra vård- och omsorgsboenden runt om i kommunen och ett stort gemensamt akutläkemedelsförråd som finns på Omsorgens hus. Granskningarna har gjorts under mars månad och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS, och utvecklingsledare inom hälso- och sjukvård deltar vid några av  granskningarna.

Besök hos patienter

Vid granskningen går vi igenom de lokala instruktionerna för läkemedel på vård- och omsorgsboendet, det kontrolleras att läkemedel förvaras på rätt sätt i förråden och att de narkotiska läkemedlen hanteras rätt. Det görs också besök hos två patienter i deras lägenheter för att se att också deras egna läkemedel förvaras rätt, säger Anna Gröneberg, MAS på förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg.


Vid årsskiftet kom en ny föreskrift om läkemedelshantering och nytt för i år är att granskningen numera ska göras av en extern granskare, istället för att kommunen gör det arbetet själva. Det är Apoteket AB som kvalitetsgranskar läkemedelshanteringen i Kungsbacka kommun. När alla granskningar är utförda kommer Apoteket AB att rapportera förbättringsområden som ska följas upp av kommunen. 

Ser över riktlinjer och rutiner

Med en extern granskare blir det objektiva rapporter. En fördel är att granskningarna utförs på ett gemensamt och systematiskt sätt. På så vis finns det möjlighet att jämföra resultaten mellan varandra, säger Anna Gröneberg, MAS i Kungsbacka kommun.
Inom ramen för granskningarna ingår även att Apoteket AB ser över de riktlinjer och rutiner som styr läkemedelshanteringen i verksamheterna.       
- Utifrån resultatet i kvalitetsgranskningen får vi möjlighet att med hjälp av en extern part få till oss om våra riktlinjer är tydliga och om de lever upp till föreskriften, säger Anna Gröneberg.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om den nya föreskriften. Här hittar du länk till publikationen.


Kontakta gärna
Anna Gröneberg, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
anna.groneberg@kungsbacka.se
0300-83 46 26