Gymnasie & Vuxenutbildning byter namn

Den 1 maj byter både nämnden och förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning namn till nämnden respektive förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.

För att bättre spegla den verksamhet vi bedriver byter Gymnasie & Vuxenutbildning namn till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Det nuvarande namnet speglar inte längre bredden i de ansvarsområden som vi har. Förvaltningen ansvarar fortfarande för gymnasie- och vuxenutbildning men också för insatser för att varje person ska bli självständig och självförsörjande. Arbete först är ett viktigt kärnbegrepp därav namnbytet.